За нас

Евроконсулт е създадена през 2005 година. Успешната ни практика се гради върху два основни стълба. Това са Екипът и Партньорите на Евроконсулт.

Партньори

Нашите успехи са резултат на успешната работа с партньорите ни, които са всички участници в строително-инвестиционния процес. Персоналното ни отношение и вникване в детайлите е ключов елемент при взаимоотношенията ни с всеки един партньор на Евроконсулт. Нашите партньори са:

  • Проектови ръководители
  • Архитектурни бюра
  • Инвеститори
  • Инвестиционни фондове
  • Проектантски бюра
  • Строителни предприемачи
  • Търговци
  • Фасилити мениджмънт компании