Компетентности

 • Електроразпределителни мрежи за населени места и предприятия;
 • Разпределителни уредби за високо и средно напрежение;
 • Трансформатори;
 • Разпределителни уредби за ниско напрежение
 • Генераторни агрегати и UPS системи;
 • Силови инсталации;
 • Общо и аварийно осветление;
 • Структурно окабеляване и звънчеви инсталации;
 • Пожароизвестяване; системи за сигурност и контрол на достъпа;
 • Заземяване и мълниезащита;
 • Електро съоръжения предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера;
 • Фотоволтаични централи;
 • Отоплителни инсталации;
 • Вентилационни инсталации;
 • Климатични инсталации;
 • Газови инсталации;
 • Пожарогасителни инсталации;
 • Хидрофорни системи;
 • Класификация на опасните места с потенциално експлозивна атмосфера;
 • Външни водоснабдителни мрежи;
 • Сградни водоснабдителни системи за студена, топла и противопожарна вода;
 • Външни канализационни инсталации;
 • Сградни канализационни системи;
 • Пожарогасителни инсталации;
 • Пречиствателни и помпени инсталации за плувни басейни, за битови и промишлени отпадъчни води;
 • Напоителни системи;

Проектантският опит на Евроконсулт включва проектиране на Електро, ОВК и ВК инсталации на търговски, обществени, жилищни и индустриални обекти – ново строителство или реконструкция. Нашите специалисти са високо квалифицирани професионалисти с международен опит. Отличната ни репутация е на база на качеството и бързината на предлаганите услуги. Обекти по наши проекти са реализирани в България, Южна Африка, Ирландия, Великобритания, ОАЕ и други. Това разнообразие от услуги формира облика на Евроконсулт като фирма предлагаща цялостни инженерни решения в Електро, ОВК и ВК направленията.