Проекти

От възникването си през 2005 година Евроконсулт е участвала в различни фази на строителството и съответно с широк диапазон на инженерни услуги. Участието ни в различни проекти е самостоятелно и в екипи с други наши партньори - инженери-консултанти или инженери-проектанти. Натрупан опит имаме в проектиране на Eлектро и ОВК инсталации в административни сгради, складови бази, индустриални производства, търговски обекти, жилищни сгради с различен мащаб - от фамилни до комплекси от затворен тип (с включени подземни паркинги, магазини, развлекателен и медицински център). Ето повече детайли за някои от проектите ни:
 • Електростанция на Кинг Абдула Порт
  Електростанция на Кинг Абдула Порт
 • Преустройство на съществуващи базови станция в GSM/UMTS станции на Globul
  Преустройство на съществуващи базови станция в GSM/UMTS станции на Globul
 • Инсталиране на приемно-предавателни станции за глас и/или данни към съществуващи и/или нови GSM станции на Vivacom
  Инсталиране на приемно-предавателни станции за глас и/или данни към съществуващи и/или нови GSM станции на Vivacom
 • Административна сграда със студия на БТВ
  Административна сграда със студия на БТВ
 • Съвременни социални жилища за маргинализирани групи
  Съвременни социални жилища за маргинализирани групи
  Проект: Съвременни социални жилища за маргинализирани групи Местоположение: Видин РЗП: 5 200 кв.м. Услуга: Комплексно проектиране на инсталациите за обекта – Електро, ОВК и ВК
 • Търговско-индустриален комплекс град Горна Оряховица
  Търговско-индустриален комплекс град Горна Оряховица
 • Заснемане на съществуващата канална мрежа на БТК АД, гр.София
  Заснемане на съществуващата канална мрежа на БТК АД, гр.София
 • Многоетажна сграда, тип кула, с жилища и търговска цел / ОАЕ
  Многоетажна сграда, тип кула, с жилища и търговска цел / ОАЕ
 • Корпоративно седалище и складова база / Ирландия
  Корпоративно седалище и складова база / Ирландия
 • Военна база / Афганистан
  Военна база / Афганистан
 • Извънградска жилищна сграда / ОАЕ
  Извънградска жилищна сграда / ОАЕ
 • Сердика център
  Сердика център
12