Многоетажна сграда, тип кула, с жилища и търговска цел / ОАЕ