Заснемане на съществуващата канална мрежа на БТК АД, гр.София