Преустройство на съществуващи базови станция в GSM/UMTS станции на Globul

  • Проект: Преустройство на съществуващи базови станция в GSM/UMTS базови станции
  • Местоположение: България
  • Услуга: Проектиране и инвеститорски контрол на отделните обекти