Инсталиране на приемно-предавателни станции за глас и/или данни към съществуващи и/или нови GSM станции на Vivacom

  • Проект: Инсталиране на приемно-предавателни станции за глас и/или данни към съществуващи и/или нови GSM станции на Vivacom
  • Местоположение: България
  • Услуга: Проектиране и инвеститорски контрол на отделните обекти