Административна сграда със студия на БТВ

  • Проект: Административна сграда със студия на БТВ
  • Местоположение: София
  • Услуга: Проектиране и инвеститорски контрол по част Електро